Preambul

O vedere nu este altceva decât un mod de vizualizare a unui folder Outlook la un moment dat.

 

Dacă avem Inbox-ul (Căsuţa de intrare) selectat şi mergem în tab-ul View (VIZUALIZARE), observăm că vederea implicită ataşată acestui folder se numeşte Compact (Modul de vizualizare Compact).

 

Această vedere reprezintă de fapt felul în care este vizualizat conţinutul acestui folder.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul View Settings (Configurări ale vederii) (1).

Execută un click pe butonul Format Columns (Formatare coloane) (2).

Cu ajutorul opţiunilor din acest meniu, putem modifica numele coloanei, dimensiunea acesteia, alinierea, etc.

Execută un click pe coloana From (De la) (3).

Execută dublu click în câmpul Label (Etichetă) (4).

Lăţimea unei coloane se măsoară folosind numărul de caractere afişate.

În cazul nostru sunt afişate 12,50 caractere.

Opţiunea Best Fit (Cea mai bună potrivire) ne redimensionează coloana From (De la) astfel încât aceasta să aibă o dimensiune corelată cu dimensiunea clientului de email (lăţime şi înălţime).

Selectează opţiunea Best Fit (Cea mai bună potrivire) (5).

Execută un click pe butonul OK (6).

Execută un click pe butonul OK (7).


 

Pasul 2

În acest moment, setările efectuate la paşii anteriori au fost aplicate.

Execută un click pe butonul View Settings (Configurări ale vederii) (1).

Execută un click pe butonul Columns (Coloane) (2).

Pentru a adăuga o coloană sau pentru a o elimina, putem fie să executăm dublu click pe coloana dorită, fie să apăsăm pe butonul Add (Adăugare) sau Remove (Eliminare).

Pentru a modifica poziţia coloanelor (sus, jos), putem folosi comenzile Move Up (Mută în sus) şi Move Down (Mută în jos) sau funcţia Drag & Drop.

Execută un click pe butonul OK (3).

Execută un click pe butonul OK (4).

În acest moment, modificarea realizată anterior a fost aplicată în cadrul vederii curente.