Preambul

Toate modificările pe care le-am făcut până acum, în lecţiile anterioare, nu au dus decât la modificarea unei vederi Outlook, create implicit de Microsoft.

 

Dacă apăsăm pe butonul Reset Current View (Resetare vedere curentă) putem să revenim foarte simplu la setările implicite şi toate modificările efectuate de noi se vor pierde.

 

De aceea, este recomandat să salvăm propria noastră vedere, care apoi va putea fi aplicată ori de câte ori dorim.

 

Pasul 1

Într-o primă etapă, vom salva vederea curentă.

Execută un click pe butonul Change View (Schimbare vedere) (1).

Execută un click pe opţiunea Save Current View As a New View (Salvare vedere curentă ca o nouă vedere) (2).

Apasă pe tasta Delete pentru a şterge denumirea implicită a noii vederi atribuite de Outlook.

După ce am atribuit o denumire vederii, execută un click pe butonul OK (3). 

Pasul 2

Acum, vom reveni la vederea implicită (Compact) şi o vom aduce la setările iniţiale.

Execută un click pe butonul Change View (Schimbare vedere) (1).

Execută un click pe vederea indicată (2).

Execută un click pe butonul Reset View (Resetare vedere) (3).

Execută un click pe butonul Yes (Da) (4) pentru a readuce vederea compact la configuraţia iniţială.

  

Pasul 3

În acest moment, vederea Compact a revenit la setările iniţiale.

Acum vom aplica vederea noastră, cea personalizată.

Execută un click pe butonul Change View (Schimbare vedere) (1).

Execută un click pe vederea indicată (2).

În acest moment, vederea pe care ne-am creat-o la paşii anteriori a fost aplicată cu succes.