Preambul
Orice utilizator al poştei electronice este obişnuit cu noianul de mesaje de poştă electronică ce inundă Inbox-ul (Căsuţa de intrare), majoritatea acestora fiind nedorite.

 

Deoarece poate fi dificil să faceţi diferenţa între un mesaj de poştă electronică de înşelătorie şi unul legitim, cum ar fi un mesaj de la banca dvs., filtrul de Junk E-mail (Deşeuri) evaluează fiecare mesaj primit pentru a stabili dacă conţine legături suspecte sau dacă a fost trimis de la o adresă de poştă electronică falsificată.

 

Dacă filtrul determină că un mesaj este suspect, acesta este trimis în folderul poştă electronică nedorită (Junk E-mail), iar legăturile din mesaj sunt dezactivate.

 

Pentru a vă împiedica să răspundeţi la mesajul cu adresa falsificată, funcţionalităţile Reply (Răspuns) şi Reply All (Răspuns la toate) sunt dezactivate pentru respectivul mesaj.

În plus, orice ataşament din mesajul suspect este blocat.

 

Pasul 1

Execută un click pe butonul Junk (Deşeu) (1).

Execută un click pe opţiunea Junk E-mail Options (Opţiuni pentru mesaje nesolicitate) (2).

 

Pasul 2

În mod implicit, Outlook are active anumite setări, dar este indicat ca nivelul de protecţie să fie trecut pe High (Înalt).

Selectează opţiunea High (Înalt) (1).

Execută un click pe tab-ul Safe Senders (Expeditori siguri) (2).

În acest meniu putem specifica adresele de email sau domeniile care să nu fie tratate ca Junk E-mail (Deşeuri).

Execută un click pe tab-ul Safe Recipients (Destinatari siguri) (3).

Mesajele trimise către adresele de email sau domeniile care sunt listate mai jos, nu vor fi tratate niciodată ca Junk E-mail (Deşeuri).

Execută un click pe tab-ul Blocked Senders (Expeditori blocaţi) (4).

Dacă o adresă de email sau un domeniu este trecut în lista de mai jos, atunci orice email care provine de la adresele trecute în acest meniu este tratat ca Junk E-mail (Deşeuri).

Execută un click pe tab-ul International (Internaţional) (5).

Din acest meniu putem specifica ţările care să fie trecute în lista de domenii blocate sau putem bloca o anumită codare.

Caracterele dintr-o anumită limbă sunt stocate într-un set de caractere sau într-o anumită codare.

De exemplu:

– Unicode, Windows-1250, etc..

Această opţiune ne permite să blocăm un anumit set de caractere.

Execută un click pe butonul OK (6).