Preambul

Răspunsul la un mesaj de poştă electronică sau redirecţionarea acestuia este una dintre activităţile cele mai comune din Outlook.

 

Reply (răspuns) este un mesaj de răspuns adresat expeditorului mesajului iniţial, adresa destinatarului fiind preluată automat din antetul mesajului original.

 

Forward (înaintarea) este retransmiterea unui mesaj primit, către alte adrese.

 

Pasul 1

Execută dublu click pe email-ul indicat (1).

În clipa în care s-a deschis mesajul, pentru a-i răspunde expeditorului, este suficient să se apese pe butonul Reply (Răspuns).

Execută un click pe butonul Reply (Răspuns) (2).

Atunci când trimitem un răspuns, Outlook introduce automat adresa persoanei care ne-a trimis mesajul.

În mod implicit, când răspundeţi la un mesaj de poştă electronică, mesajul iniţial este inclus în corpul mesajului.

După ce am redactat răspunsul la mesajul primit, execută un click pe butonul Send (Trimitere) (3).

În acest moment, am expediat un răspuns la email-ul deschis anterior.

Execută un click pe butonul de închidere (4). 

Pasul 2

Execută dublu click pe mesajul indicat (1).

Pentru a redirecţiona un mesaj, se foloseşte opţiunea Forward (Înaintare).

Execută un click pe butonul Forward (Înaintare) (2).

Când redirecţionaţi un mesaj, trebuie să specificaţi destinatarul sau destinatarii.

Mesajul va include orice ataşamente sosite împreună cu mesajul iniţial.

Execută un click pe butonul To (Către) (3).

Execută dublu click pe contactul indicat (4).

Execută un click pe butonul OK (5).
 

Pasul 3

Următorul pas (opţional) constă în redactarea unui text care să explice mesajul primit iniţial pe care îl vom înainta.

Execută un click în zona indicată (1).

Execută un click pe butonul Send (Trimitere) (2).

Execută un click pe butonul de închidere (3).

În acest moment, am reuşit să răspundem la un email, folosind funcţia Reply (Răspuns), dar şi să înaintăm un alt email, folosind funcţia Forward (Înaintare).